Skip to main content

IMPRESUM

Overlay Image
This website provides a company presentation of Etimex Technical Components GmbH.

Etimex Technical Components GmbH

Ehinger Straße 30
89616 Rottenacker
Germany

Tel.: +49 (0) 7393 52-0
Tel.: +49 (0) 7393 52-130

CEO: Erhard Krauss
Register court: District Court of Ulm, Germany
Register no.: HRB 490609

VAT identification no. according to § 27 a, German VAT Act: DE 813461678

Legal Information:

Dissociation
Responsibility for website content referred to on www.etimex.global lies with the respective operators. We have no influence on any content or conduct of linked pages. Therefore, we dissociate expressly from any content of pages linked to our website. Despite careful content monitoring we take no liability for any content of external links. Responsibility for content of linked pages lies exclusively with the respective operators.

Limitation of Liability
Etimex does not assume liability for any incorrectness relating to content, nor do we guarantee for the topicality, accuracy, completeness or quality of any information provided on these pages. Liability claims against us, which refer to material or non-material damage caused by using or not using information provided or by using faulty or incomplete information, are strictly ruled out.

Copyright
The content of this website is protected by copyright. The transfer or use of data provided on our website needs to be approved of in writing. Content, in whole or in part, may not be reproduced, redistributed, and/or published or stored in any information system without prior written consent. Any content, e.g. photos, illustrations, graphics, animations or texts may be used only if permitted.

Any concepts, layouts and realizations are protected by Etimex Technical Components GmbH copyright. Infringements shall be prosecuted.

Whistleblowing (vnitřní oznamovací systém)
Zaměstnanci, obchodní partneři i třetí osoby mají možnost podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámení závažných porušení zákonů, předpisů a interních směrnic společnosti Etimex
Chcete-li  podat oznámení k rukám útvaru Etimex Compliance, použijte prosím následující odkaz pro přístup do zabezpečeného vnitřního oznamovacího systému společnosti Etimex.

Whistleblowing - vnitřní oznamovací systém

 

Další možnosti, jak podat oznámení

  • Písemně v listinné podobě zaslané jako listovní zásilka na poštovní adresu společnosti: CZECH ETIMEX s.r.o., Olomoucká 306, 753 01  Hranice I – Město nebo vhozené do poštovní schránky společnosti CZECH ETIMEX s.r.o. na vrátnici CTParku nebo vhozené do poštovní schránky personálního oddělení ve výrobní hale, a to s tím, že obálka musí být označena slovy: "NEOTVÍRAT – k rukám J. Česalové”. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

Anonymně podanými oznámeními se příslušná osoba nemusí zabývat.

  • Osobně po dohodě s příslušnou osobou = J. Česalovou

 

Oznámení lze při splnění zákonných podmínek rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (viz web)  a/nebo přímo u příslušného orgánu veřejné moci, tj. u Policie ČR, orgánů státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů veřejné správy dle jejich působnosti

 

Příslušná osoba pro příjem oznámení
Příslušnou osobou pro příjem oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému byla zaměstnavatelem jmenována Jana Česalová, tel. 581 644 552, j.cesalova@etimex.global.

Telefonické rozhovory nejsou nahrávány.