Skip to main content

BUDOUCÍ ŘEŠENÍ V TEPELNÉ TECHNICE

Thermal Technologies

NOVÁ APLIKACE PŮSOBNOSTÍ Etimex

Média vedoucí sestavy s přidanou hodnotou

K silným stránkám společnosti Etimex patří inteligentní vytápění a chlazení. Zde umožňujeme odvádění kondenzátu pro kondenzační kotle odolné proti působení kyselin a tlaková potrubí. V kombinaci různých metod a postupů a procesů vyvíjíme a vyrábíme vysoce komplexní 3D plastové komponenty pro vodní a tepelný management.

Naším cílem je podpora našeho zákazníka při nalézání řešení s přidanou hodnotou. Heslem je efektivnější, menší a s tenčí stěnou. Naše pole působnosti 3D vyfukování, vstřikování, vícekomponentní vstřikování, také v kombinaci, a funkční prvky vstřikováné pro díly vyráběné vyfukováním umožňují realizaci množství výchozích bodů pro sestavy vedoucích média v oblasti tepelné techniky.

Moduly pro palivové články

Oddělení předběžného vývoje a vývoje  skupiny Etimex Technical Components energicky pracuje na modulových pláštích pro palivové články, které podobně jako u blokové hydrauliky obsahují větší množství komponentů, např. anodové moduly, katodové moduly, chladicí systémy, zvlhčovače vzduchu ve spojení s pláštěm pro filtry a kompresory. V závislosti na dané oblasti použití je s tímto spojeno flexibilní uzpůsobení specifickým architekturám. Jedná se přitom o výzvu pro naše experty, kterou aktuálně přijímáme spolu s našimi partnery a zákazníky.

VAŠE VÝHODA SE SPOLEČNOSTÍ Etimex

Přesně, bezpečně, udržitelně

Vývoj pečlivě odsouhlasený a sladěný s našimi zákazníky zajišťuje vysoký stupeň kvality a spokojenosti zákazníka Etimexu, jakož i kontroly rozměrů a měřidel, analytické metody a testy sestav. Vývoj probíhá za aplikace  systémů 3D CAD a programů FEM, výroba sama za využití simulace proudění a analýz moldflow. Vyrobíme prototypy, tyto přesně otestujeme a provedeme ambiciózní optimalizaci. Získejte s námi výhodu také v oblasti tepelné techniky!

Těšíme se na Vás!

Váš kontakt: hello@etimex.global

BUDOUCNOST V SÉRII
„Umožňujeme bezpečné skladování H2 ve vodíkově neprodyšných plastových dílech a sestavách!“

„V oblasti přechodu na mobilitu pomáháme většímu dojezdu: aktivním, přímým chlazením elektromotorů a pohonů!“

„Umožňujeme výrobu chytrých dílů: vysoce výkonné výměníky tepla a sestavy vedoucí média!“

„Cíleně přenášíme dovednosti: v rámci teplotně bezpečné lékařské logistiky!“

ENABLING SMART PARTS