Skip to main content

BUDOUCNOST V SÉRII

Thermal Technologies

SPOJOVACÍ TECHNIKA PRO PALIVOVÉ ČLÁNKY

Pro bezpečný, efektivní provoz palivových článků vyvíjí Etimex Technical Components pružná plastová propojovací vedení se silně redukovanou prostupností H2.

Ta tímto účelem kombinujeme v rámci koextruze EVOH jako klasickou bariéru s polyamidovým nosičem. Koncipované pro oblast mezi anodou a stackmodulem zajišťují tyto sestavy na straně jedné bezpečnou dopravu H2 a na straně druhé vyrovnávají, z důvodu své konstrukce, relativní pohyb obou modulů.

Ve spojení s naší sesterskou společností integruje skupina Etimex Technical Components bariérové folie EVOH do dutých těles. Ty jsou vhodné pro množství aplikací, například pro připojení zemního plynu pro domácnost, resp. pro funkční jednotky recirkulace H2. Vývoj u společnosti Etimex Technical Components však neustále pokračuje - s ohledem na permeačně rezistentní, plastové sestavy odolné proti tlaku, jakož i plastové sestavy s vysokou tepelnou vodivostí.

Nalézáme cenově výhodná, ekologická řešení… Etimex s Vámi tvoří budoucnost.

Těšíme se na Vás!

Váš kontakt: hello@etimex.global

„V oblasti přechodu na mobilitu pomáháme většímu dojezdu: aktivním, přímým chlazením elektromotorů a pohonů!“

„Umožňujeme výrobu chytrých dílů: vysoce výkonné výměníky tepla a sestavy vedoucí média!“

„Cíleně přenášíme dovednosti: v rámci teplotně bezpečné lékařské logistiky!“

ENABLING SMART PARTS